קשה לדמיין את שוק העסקים ללא קיומם של רואי חשבון. רואה חשבון מאפשר לעולם העסקים לדבר בשפה אחידה, לחזק את האמינות בעסקים ובדוחות הכספיים.

רואה חשבון הינו בעל המקצוע היחיד המוסמך לבקר את הדוחות הכספים של החברות, ייצוג מול רשויות המס, רואה חשבון מבצע בדיקות חשבונאיות, עסקיות כלכליות ומקרים רבים אחראי על ניהול הכספים.
פעולות נלוות נוספות אותן מבצע רואה חשבון הינן: מתן הערכות שווי, ליווי הנפקות, בקרות על עמידה בתקנות שונות החלות על חברות הנסחרות בבורסה, ייעוץ מיסוי, בקרה פנימית ועוד.

בהתאם לחוק רואי חשבון, רואה חשבון הוא מי שלמד לימודי חשבונאות, השלים התמחות בת שנתיים ועבר את מבחני מועצת רואי חשבון. בישראל קיימים כ- 12,500 רואי חשבון.

לעיתים נוצר בלבול בין מנהל חשבונות לרואה חשבון. הנהלת חשבונות היא ביצוע הרישומים החשבונאיים בספרי החברות או העסקים בהתאם לכללי החשבונאות. מנהל חשבונות מבצע את הרישום כאמור.

בישראל קיימים משרדי ענק בני מאוד רואי חשבון ומשרדים בהם רואה חשבון אחד בלבד.
ארנסט אנד יאנג (קוסט) מוביל את רשימת משרדי רואי החשבון הגדולים עם 1,400 עובדים כאשר מתוכם כ-470 רואי חשבון מוסמכים, אחריו  זיו האפט BDO, סומך חייקין KPMG, ברייטמן אלמגור Deloitte וקסלמן וקסלמן PWC.

איזה שירותי חשבונות אתם צריכים?

השירות הבסיסי שכל עסק צריך הוא של הנהלת חשבונות. הנהלת חשבונות יוצרת את הרישומים הכספים בחברה או בעסק – רישומים הכרחיים לצרכי רשויות המס, חישובי מיסים ועוד. הנהלת חשבונות היא הבסיס ליצירת הדוחות הכספיים של העסק ולכן חשוב להקביד על רישומים מדוייקים המאפשרים ניתוח ובדיקה כל זאת כמובן בהתאם להוראות ניהול ספרים של מס הכנסה.

בנוסף, הכנת והגשת דוחות מס מצריכים לעיתים שירותיים של יועצי מס ורואי חשבון המתמחים בהכנת הדוחות השנתיים והתקופתיים וכן יצירת תכנוני מס שונים המאפשרים להקטין את חבות המס.