במצבים רבים, נתקלים בעלי רכוש בקשיי מימון או הכנסות מועטות וזאת למרות שבבעלותם נכסים שונים, לרבות דירת מגורים.
עד לאחרונה, לא הייתה דרך להשתמש בדירת המגורים כמנוף לקבלת הכנסות שוטפות ועדיין לגור בה.
משכנתא הפוכה מיועדת בעיקר למבוגרים, אשר בבעלותם דירת מגורים, ואשר מעוניינים להגדיל את הכנסותיהם החודשיות תוך המשך מגורים בדירה או מעבר לבית אבות.

מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה היא הלוואה המתקבלת תמורת מישכון דירת המגורים ואשר אין צורך להחזירה כל עוד מתגוררים בדירה.
ההלוואה יכולה להתקבל בתשלום אחר או בתשלומים חודשיים כל תקופת המגורים בנכס.
כאמור, אין צורך להחזיר את קרן הלוואה, ההצמדה והריבית או כל תשלום אחר כל עוד מתגוררים בדירה.

מועד החזר ההלוואה:
רק לאחר הפסקת המגורים בדירה מכל סיבה שהיא (כגון פטירה, מעבר לדיור מוגן או בית אבות) המשכנתא ההפוכה משולמת ממכירת הדירה. ההפרש בין מחיר הדירה ליתרת ההלוואה מוחזר לבעלי הדירה או ליורשים.
בטחונות דרושים:
משכנתא הפוכה, בניגוד למשכנתא רגילה, הבנק אינו דורש שום ביטחון מלבד דירת המגורים. אין צורך בעבודה קבועה, רמת הכנסה כלשהי, ובערבים נוספים. דירת המגורים משמשת כבטחון יחיד.
הפרמטרים הרלוונטים בחישוב משכנתא הפוכה:
הסכום המתקבל מהלוואת משכנתא הפוכה מושפע בעיקר מגיל לוקח ההלוואה ומערך בית המגורים.
ככל שהגיל מבוגר יותר וככל שערך הדירה גבוה יותר, הסכום המתקבל גבוה יותר.
כמובן שעיתוי התשלומים וגובה הריבית משפיעים גם הם על הסכום המתקבל.

בעלות בדירה:
במשכנתא הפוכה, הבעלות בדירה אינה עוברת לידי המלווה בשום שלב. בזמן המגורים בדירה, המשכנתא ההפוכה רשומה כמשכנתא לכל דבר, כאשר הבעלות בדירה לא משתנה, ולאחר עזיבת הדירה, המשכנתא ההפוכה מוחזרת על ידי מכירת הדירה – בצורה ישירה על ידי הבעלים או המלווה.
לפיכך, על בעלי הדירה לדאוג לתחזוקת הדירה, לבצע תיקונים דרושים, לבטח את הדירה ולשלם את מיסי העיריה.

מימון מעבר לבית אבות:
ניתן להשתמש במשכנתא הפוכה על מנת לאפשר מימון בית אבות לכל חיי הקשיש.
היתרון באפשרות זו הוא הביטחון במימון השהייה בבתי אבות לכל החיים. מישכון הדירה מאפשר קבלת סכום חודשי קבוע, לכל חיי הקשיש, ובכך מאפשר לשמור על איכות החיים ללא נטל כספי על המשפחה.
פנו אלינו לקבלת פרטים נוספים לגבי אפשרות זו.

יתרונות וחסרונות במשכנתא הפוכה:
משכנתא הפוכה מאפשרת קבלת הכנסות נוספות ושמירה על איכות החיים למבוגרים אשר בבעלותם דירת מגורים ובמיוחד במקרים בהם בני משפחה לא יכולים לעזור במימון שוטף.
סכום החוב בהלוואה גדל עם הזמן ולכן קיימת אפשרות שרוב התמורה שתתקבל ממכירת הדירה תשמש להחזר החוב ולבעלי הדירה או היורשים ישאר חלק קטן מערך הדירה.

השוואה בין משכנתא רגילה למשכנתא הפוכה:

משכנתא הפוכה

משכנתא רגילה

מבוגרים, בעלי דירה קיימת ללא מישכונים נוספים

בעיקר צעירים, בעלי הכנסות, בעלי מקום עבודה

קהל היעד

החל ממועד חתימת הסכם ההלוואה, בסכום חד פעמי, בתשלום חודשי קבוע או בכל שילוב שלהם

בסמוך לחתימת הסכם ההלוואה בסכום אחד וחד פעמי

מועד קבלת ההלוואה

קיימות שתי אפשרויות:

1. במועד קבוע (עד 20 שנה) או כאשר מפסיקים לגור בדירה.

2. ההלוואה הינה לכל החיים וההחזר רק לאחר הפטירה.

בשתי האפשרויות אין החזר חודשי.

החל מקבלת ההלוואה, בתשלומים חודשיים בהתאם לתקופת ההלוואה

מועד החזר ההלוואה

רק הדירה משמשת ביטחון להלוואה

ערבות אישית להלוואה, מישכון הדירה ולעיתים ערבים נוספים

בטחונות

הבעלות נשארת בידי הדיירים

הבעלות נשארת בידי הדיירים

בעלות בדירה

הדיירים אחראים לתחזוקה ולביטוח

הדיירים אחראים לתחזוקה ולביטוח

אחריות לתחזוקת הדירה

אפשרי. ניתן להחזיר את ההלוואה בכל שלב באמצעות מכירת הדירה או ממקורות אחרים.

אפשרי בהתאם לתנאי ההלוואה

פרעון מוקדם של המשכנתא

אין החזר חודשי או אחר ולכן רק במקרים קיצוניים תתכן הפרה

אי עמידת בתשלומי ההחזר או הפרה אחרת של התנאים

הפרת הסכם ההלוואה