כל עסק זקוק לשירותי יעוץ וליווי עיסקי החל מהיום בו היזם או היזמים תיכננו את פעילותו, לרבות הקמתו בפועל במבנה העיסקי הנכון וליווי בפעילות השוטפת. במקרים רבים הייעוץ ניתן על ידי רואה חשבון

 • יעוץ כלכלי, פיננסי והכנת תזרים מזומנים
 • תכנון המבנה העיסקי
 • גיבוש האסטרטגיה העסקית
 • יעוץ שיווקי
 • יעוץ אירגוני
 • גיוס אשראי והון ועבודה מול הבנקים
 • יעוץ ותכנון תפעולי
פעילויות נילוות:

 • הבראת חברות
 • הסדר חובות
 • הערכת שווי
 • הכנת תוכנית עיסקית ושיווקית