במקרים רבים חברות, עסקים ואף אנשים פרטיים זקוקים למימון או אשראי למטרות שונות – עסקיות או פרטיות. במידה ולא ניתן לקבל הלוואה או מסגרת אשראי בבנק, מכל סיבה שהיא כגון ניצול מלוא מסגרת האשראי, היעדר ביטחונות מתאימים, הכרזה כלקוח מוגבל וכדומה רבים פונים לקבלת אשראי חוץ בנקאי.

אשראי חוץ בנקאי הינו אשראי הניתן מחוץ למערכת הבנקאות וכולל אשראי ומימון הניתנים על ידי חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, קרנות שונות, גופים גדולים וגם מלווים בשוק האפור הידוע לשמצה.

חברות אשראי חוץ בנקאי רבות פועלות במסגרת החוק וממלאות תפקיד חשוב במשק. פעילויות גופי המימון הפרטיים הינה בתחומים:

ניכיון שיקים
הלוואות פרטיות או עסקיות
פקטורינג
משכנתא ומימון לנכסי נדל"ן
הלואות מול בטחונות שונים ולתקופות קצרות וארוכות.

פעילות מתן האשראי הפרטי הוסדרה בחוקים  ובפסיקה :
בין החוקים המסדירים את תנאי ההלוואות והריבית קיימים:
חוק הגנת הצרכן
חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות
חוק הריבית
וכן פסיקה רבה ועניפה בעניין.

.
פורטל הלוואות נועד לשרת חברות ואנשים פרטיים הזקוקים לאשראי בנקאי או חוץ בנקאי ובו מידע רב בנושא אפשרויות מימון שונות, הסבר לגבי מונחים ואפשרות פניה לקבלת הלוואה .